Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Halmstads tingsrätt med anledning av handläggningstiden i ett tvistemål

Det tog 19 år från det att ett tvistemål rörande fel i fastighet inleddes vid Halmstads tingsrätt till dess att det slutligen avgjordes genom dom. Under den tiden har målet varit föremål för överinstansers prövning under knappt fem år. – Jag framhåller att oavsett det sätt på vilket en part utför sin talan är rätten skyldig att driva målet framåt mot ett avgörande inom skälig tid. Även domstolschefen har ett ansvar att se till att handläggningen inte drar ut på tiden. Jag riktar allvarlig kritik mot tingsrätten för den exceptionellt långa handläggningstiden.

Tillbaka till söka beslut