Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kommunstyrelsen i Söderhamns kommun för hur en allmän handling lämnats ut med förbehåll om sekretess

Kommunal förvaltning Förvaltningslagen (2017:900) Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Sekretess
Tillbaka till söka beslut