Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Storboda, för begränsning av inköp av cigaretter

Intagna i anstalten Storboda tillåts inte att köpa mer än två paket cigaretter per vecka. Denna regel har kommit till uttryck i anstaltens informationsskrift om de lokala rutinerna. I beslutet uttalas att det saknas lagstöd för den begränsning av intagnas inköp som gjorts av anstalten.

Tillbaka till söka beslut