Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Tygelsjö, för underlåtenhet att underrätta en intagen om uppgifter som låg till grund för beslut om förflyttning av honom till annan anstalt

En intagen förflyttades från en anstalt till en annan med anledning av att en uppgiftslämnare lämnat graverande uppgifter om honom. Kriminalvården kritiseras för att den intagne inte senast i samband med verkställigheten av förflyttningsbeslutet underrättades om de uppgifter som låg till grund för beslutet.

Tillbaka till söka beslut