Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Västervik Norra, angående bristande information till intagna

Kriminalvården, anstalten Västervik Norra, har omformaterat en dator som intagna disponerar och i samband med det rensat datorns hårddisk från lagrade dokument. De intagna har inte informerats om att denna rutinåtgärd vidtas med jämna mellanrum och att lagrade dokument raderas i samband med omformateringen. Anstalten kritiseras för den bristande informationen.

Tillbaka till söka beslut