Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Västervik Norra, för bl.a. underlåtenhet att vidarebefordra information om en anhörigs död

Kriminalvård Fängelse, Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (2011:1) för kapitel 2011 paragraf 1 Fängelselagen (2010:610) Anstalt Bemötande Beslut Information
Tillbaka till söka beslut