Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kronofogdemyndigheten som genomfört en förrättning trots att hovrätten dessförinnan hade förordnat att någon åtgärd för verkställighet tills vidare inte skulle vidtas

Kronofogdemyndigheten Utsökningsbalken - UB Inhibition
Tillbaka till söka beslut