Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Länsstyrelsen i Uppsala län med anledning av handläggningen av ett djurskyddsärende

I ett ärende om omedelbart omhändertagande av djur enligt djurskyddslagen har länsstyrelsen tillämpat en ordning med preliminärt beslut som inte har stöd i lagen. Länsstyrelsen får kritik för detta, för att inte genast ha underrättat djurägaren om själva beslutet och för att inte ha gett honom upplysningar om hur han kunde överklaga beslutet.

Tillbaka till söka beslut