Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Lantmäteriet för långa handläggningstider i ärenden om spridningstillstånd

Sedan JO hade tagit emot ett flertal klagomål mot Lantmäteriet för långsam handläggning av ansökningar om spridningstillstånd beslutade hon att i ett initiativärende granska saken.

Enligt Lantmäteriet hade antalet ansökningar om spridningstillstånd ökat kraftigt de senaste åren och myndigheten hade då vidtagit flera åtgärder för att effektivisera handläggningen samt omfördelat resurser internt. Efter en enligt Lantmäteriet nödvändig nedprioritering av verksamheten spridningstillstånd kunde ärendena inte längre handläggas inom rimlig tid. Från början av maj 2022 till mitten av januari 2023 steg handläggningstiden från 5 till 71 arbetsdagar.

JO uttalar att det är angeläget att handläggningen av ansökningarna om spridningstillstånd fungerar tillfredställande och påminner om att ärendena måste prövas både noggrant och effektivt samt utan att kravet på rättssäkerhet eftersätts. Eftersom handläggningstiderna i de aktuella ärendena under senare delen av 2022 och början av 2023 inte har varit rimliga finner JO att Lantmäteriet inte kan undgå kritik.

Tillbaka till söka beslut