Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Miljö- och byggnadsnämnden i Sollentuna kommun för handläggningen av anmälningar om verksamheter i strid med miljöbalken och detaljplan

Plan- och byggnadsväsendet Miljöbalken - MB Plan- och bygglagen (2010:900) - PBL Anmälan Beslut Tillsyn

En person anmälde störningar i sitt boende till kommunens miljö- och byggnadsnämnd. Nämnden handlade anmälan enligt byggnadslagstiftningen och bedömde att det saknades skäl att ingripa. Nämnden får kritik

1. för att den inte handlade anmälan även enligt miljöbalkens regler, och

2. för sin handläggning av klagandens begäran om överklagbara beslut.

Tillbaka till söka beslut