Tillbaka till söka beslut

Kritik mot ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden i Piteå kommun för att en enskild som skulle ha företräde inför nämnden nekats att ha med sig en s.k. stödperson

Tillbaka till söka beslut