Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Överförmyndarnämnden i Lunds kommun för bristande motivering av ett beslut om entledigande av en god man m.m.

Överförmyndarnämnden får kritik för
1. att ett beslut om att entlediga en god man inte var motiverat på det sätt som lagen föreskriver, och
2. att ett föreläggande till den gode mannen var svårbegripligt.

Tillbaka till söka beslut