Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Överförmyndarnämnden i Växjö kommun med anledning av handläggningen av en begäran om godmanskaps upphörande

Överförmyndarnämnden dröjde sex veckor med att överlämna en begäran om upphörande av godmanskap till tingsrätten. För detta får nämnden kritik. I beslutet anges att det är angeläget att klarlägga hur utredningsansvaret bör fördelas mellan tingsrätt och överförmyndare.

Tillbaka till söka beslut