Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Överförmyndarnämnden i Växjö kommun med anledning av handläggningen av en begäran om godmanskaps upphörande

Allmänna domstolar Överförmyndarväsendet Föräldrabalken - FB God man/förvaltare Långsam handläggning Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar

Överförmyndarnämnden dröjde sex veckor med att överlämna en begäran om upphörande av godmanskap till tingsrätten. För detta får nämnden kritik. I beslutet anges att det är angeläget att klarlägga hur utredningsansvaret bör fördelas mellan tingsrätt och överförmyndare.

Tillbaka till söka beslut