Tillbaka till söka beslut

Kritik mot polisen för att en person som omhändertagits med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. fotograferats i arresten

Polisväsendet Omhändertagande av berusade personer, lagen (1976:511) om - LOB Regeringsformen - RF Rättegångsbalken - RB Omhändertagande Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut