Tillbaka till söka beslut

Kritik mot polisen för att en person som omhändertagits med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. fotograferats i arresten

Tillbaka till söka beslut