Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Kalmar län och åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, för långsam handläggning av en förundersökning

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Förundersökning Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut