Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Östergötlands län och åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Linköping, för långsam handläggning av en förundersökning om misshandel m.m.

I en åklagarledd förundersökning om misshandel m.m. kom utredningen att avstanna under en period av cirka ett år och nio månader, och i en polisledd förundersökning om skadegörelse avstannade utredningen under drygt ett års tid. Trots att ärendena avsåg samma händelseförlopp hade de inte samordnats. Jag är kritisk till den bristande samordningen och till den utdragna handläggningstiden i ärendena, som i första hand kan tillskrivas polismyndigheten även om inte heller åklagaren kan undgå kritik.

Tillbaka till söka beslut