Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län, Söderorts polismästardistrikt, för långsam handläggning av en förundersökning om vårdslöshet i trafik – allmänna uttalanden om arbetssituationen vid distriktets trafikgrupp

I en förundersökning om vårdslöshet i trafik, som handläggs vid Polismyndigheten i Stockholms län, Söderorts polismästardistrikt, vidtogs inga utredningsåtgärder under cirka åtta månaders tid. En så utdragen handläggningstid är inte förenlig med rättegångsbalkens krav på skyndsamhet. I ärendet har vidare kommit fram att arbetssituationen vid den aktuella trafikgruppen överlag är mycket bekymmersam. Jag kan dock konstatera att polisen nyligen har vidtagit åtgärder för att förbättra verksamheten där. Oavsett detta förtjänar polisen kritik för det inträffade.

Tillbaka till söka beslut