Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Uppsala län för att en person som omhändertagits för berusning inte kom under läkarvård utan i stället sattes in i arresten

En person som misstänktes för rattfylleri medtogs till polisstationen för provtagning. Under färden dit uppgav han bl.a. att han hade intagit sömntabletter och flera liter vin. Han uttryckte livsleda och att han bara ville dö. Inne på polisstationen ökade efter ett tag mannens berusningsgrad på kort tid mycket hastigt och han blev helt utslagen. Polisen beslutade då att omhänderta mannen på grund av berusning och placerade honom i arresten. Efter ett antal timmar fick han dock föras till sjukhus med ambulans på grund av låg medvetandegrad. Mot bakgrund av den information som fanns tillgänglig vid tillfället anser jag att polisen omedelbart borde ha sett till att mannen kom under läkarvård i stället för att endast placera honom i arresten. Jag är således kritisk till polismyndighetens handlande.

Tillbaka till söka beslut