Tillbaka till söka beslut

Kritik mot psykiatriska kliniken vid Skellefteå lasarett inom Västerbottens läns landsting

Hälso- och sjukvård Psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1128) om - LPT Restriktioner Sjukvård

Psykiatriska kliniken vid Skellefteå lasarett inom Västerbottens läns landsting kritiseras för att vid en avdelning, som bedriver vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, ha uppställt generella förbud mot användande av mobiltelefoner och datorer. I beslutet behandlas även frågan om en klinik får ha regler om att DVD-filmer ska uppvisas och godkännas inför uppspelning i en avdelnings gemensamma utrymmen.

Tillbaka till söka beslut