Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Rättsmedicinalverket (RMV), rättspsykiatriska avdelningen i Huddinge, angående handläggningen av ett ärende rörande avskiljning av en häktad person som var intagen för rättspsykiatrisk undersökning

Hälso- och sjukvård Häkteslagen (2010:611) Psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1128) om - LPT Avskildhet (isolering)
Tillbaka till söka beslut