Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Skatteverket för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmänna handlingar

Skatteverket, uppbörd, folkbokföring Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut