Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Skatteverket för handläggningen av ett folkbokföringsärende

Fråga om behörigheten att anmäla inflyttning enligt folkbokföringslagen för någon annan.

Tillbaka till söka beslut