Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Socialstyrelsen för bl.a. långsam handläggning av ett ärende om utfärdande av bevis om specialistkompetens

JO uttalar kritik mot Socialstyrelsen för handläggningen av ett ärende om utfärdande av bevis om specialistkompetens. Det har tagit drygt nio månader att handlägga ärendet. Det har också varit svårt för den enskilde att komma i kontakt med den ansvariga handläggaren i ärendet.

Tillbaka till söka beslut