Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Sveriges geologiska undersökning (SGU), som inte beaktat riskerna för jäv när myndigheten yttrat sig som remissinstans

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Förvaltningslagen (1986:223) Regeringsformen - RF Jäv Objektivitet, opartiskhet, saklighet
Tillbaka till söka beslut