Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Transportstyrelsen för att felaktigt ha registrerat en person som ägare till ett fordon och för långsam handläggning av begäran att rätta felet (I)

En person anmälde till Transportstyrelsen att han felaktigt hade registrerats som ägare till en bil. Någon hade angett hans uppgifter i en anmälan om ägarbyte. Tre av de fyra sista siffrorna i hans personnummer stämde dock inte. JO anser att omständigheterna i det här fallet varit sådana att personen borde ha fått möjlighet att yttra sig innan han registrerades som ägare till fordonet och kritiserar Transportstyrelsen för att det inte skedde.

Efter det att personen begärde att Transportstyrelsen skulle ta bort registreringen dröjde det fyra månader innan myndigheten påbörjade utredningen av vem som skulle vara registrerad som ägare till bilen. JO uttalar att ärenden om prövning av ägaruppgifter för ett fordon bör handläggas skyndsamt om någon påstår att han eller hon felaktigt har registrerats som ägare. Enligt JO har dröjsmålet fram till det att utredningen i det aktuella fallet påbörjades varit oacceptabelt långt. Transportstyrelsen kritiseras även för det.

Tillbaka till söka beslut