Tillbaka till söka beslut

Kritik mot tre domare vid Södertörns tingsrätt för ett beslut om besiktning av en fastighet

I ett tvistemål beslutade domstolen att käranden skulle få genomföra en besiktning av svarandenas fastighet och att svarandena hade att bereda käranden tillträde till fastigheten. Beslutet saknar stöd i lag och de domare som fattade beslutet får kritik.

Tillbaka till söka beslut