Tillbaka till söka beslut

Möjligheterna att besluta om besöksförbud när den som förbudet avser inte tidigare gjort sig skyldig till brott mot skyddspersonen eller annan person m.m.

Åklagarväsendet Kontaktförbud, lagen (1988:688) om Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut