Tillbaka till söka beslut

Omhändertagande av en tidskrift vid visitation av intagens bostadsrum

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Anstalt Visitation
Tillbaka till söka beslut