Tillbaka till söka beslut

Omhändertagande av intagens egendom i visst fall och bristfällig dokumentation vid visitation av intagens bostadsrum

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, förordningen (1974:248) om. Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Anstalt Omhändertagande
Tillbaka till söka beslut