Tillbaka till söka beslut

Rektor för en kommunal grundskola nekade företrädare för en fristående gymnasieskola att få komma till skolan och informera om sin gymnasieutbildning; fråga om rektors handlande stod i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen

Utbildning ,forskning, studiestöd Regeringsformen - RF kapitel 1 paragraf 9 Objektivitet, opartiskhet, saklighet
Tillbaka till söka beslut