Tillbaka till söka beslut

Rutinerna vid beslut om förtroendeman för livstidsdömd

Kriminalvård Förvaltningslagen (1986:223) Anstalt Beslutsmotivering, utformning av beslut Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut