Tillbaka till söka beslut

Socialförvaltningen i Kristinehamns kommun som utan att ha gjort sekretessprövning lämnat ut en s.k. barnavårdsutredning som innehöll känsliga uppgifter om andra personer till den person utredningen avsåg

Socialtjänst och LSS Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Sekretess
Tillbaka till söka beslut