Tillbaka till söka beslut

Socialnämnds handläggning av ärenden angående vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Socialtjänst och LSS Brottsbalken - BrB kapitel 20 paragraf 1 Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 6 Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 8 Ansökan Barn/ungdom Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd
Tillbaka till söka beslut