Tillbaka till söka beslut

Under ett handläggningen av en begäran om utlämnande av allmän handling (studieintyg) har ett universitet kontaktat den som handlingen avsett för att erhålla adressuppgifter till den som begärt handlingen utlämnad. Agerande har bedömts som olämpligt

Tillbaka till söka beslut