Tillbaka till söka beslut

Utformningen av ett beslut om avskildhet och handläggningen av en begäran om omprövning av beslutet

Kriminalvård Förvaltningslagen (1986:223) Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Anstalt Avskildhet (isolering) Beslut Omprövning
Tillbaka till söka beslut