Tillbaka till söka beslut

Uttalanden om en polismans skyldighet att anmäla till socialnämnden när en förälder frihetsberövats med anledning av misstankar om brott

Polisväsendet Polislagen (1984:387) Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU Anmälningsskyldighet Barn/ungdom Frihetsberövande
Tillbaka till söka beslut