Tillbaka till söka beslut

Uttalanden om rätten till försvarare – kritik mot polisen med anledning av att en frihetsberövad person inte fick kontakta en försvarare m.m.

Polisväsendet Europakonventionen - Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Rättegångsbalken - RB Frihetsberövande Förhör Ombud/biträde/försvarare
Tillbaka till söka beslut