Tillbaka till söka beslut

Viss kritik mot Stockholms universitet för handläggningen av en begäran om utlämnande av handling

Utbildning ,forskning, studiestöd Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Anonymitet
Tillbaka till söka beslut