Inspektion av anstalten Nyköping den 5 och 6 februari 2024

JO har vid en inspektion av anstalten Nyköping närmare undersökt anstaltens handläggning av ärenden om varning enligt fängelselagen. Protokollet innehåller iakttagelser och inhämtade uppgifter. Inspektionen är en del av en serie inspektioner med samma tema. JO återkommer med sina uttalanden vid ett senare tillfälle.