Inspektion av Kriminalvården, anstalten Beateberg, den 25 januari 2023

JO har vid en inspektion av Kriminalvården, anstalten Beateberg, närmare undersökt hur granskningen av intagnas brev och andra försändelser går till och rutinerna för detta. Inspektionen är en del av JO:s pågående arbete inom temat intagnas möjligheter till kontakter med omvärlden genom bl.a.
elektronisk kommunikation, besök och försändelser.

JO är mycket kritisk till anstaltens rutiner och hantering av paket till intagna. Däremot
anser hon att anstaltens arbetssätt med försändelser i övrigt till största delen sker i
enlighet med regelverket. Hon finner dock anledning att uppmärksamma vissa frågor,
däribland innehållet i informationen om postgranskning till intagna och myndighetens
ansvar för det. Protokollet avslutas med dessa uttalanden av JO.