Inspektion av Kriminalvården, anstalten Norrtälje, den 29 november 2023

Om inspektionen: JO har vid en inspektion av anstalten Norrtälje närmare undersökt anstaltens handläggning av ärenden om varning enligt fängelselagen. Protokollet innehåller iakttagelser och inhämtade uppgifter. JO har beslutat att genomföra ytterligare inspektioner med samma tema och återkommer senare med sina uttalanden.