Inspektion av Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Öst, utredningsgrupp 3 (Jönköping), den 25 november 2015