Inspektion av skuldsaneringsverksamheten vid Kronofogdemyndigheten i Sundbyberg den 7–8 februari 2018