Inspektion den 22 januari 2020 av Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommuns handläggning av ärenden om umgänge med umgängesstöd