Oanmäld Opcat-inspektion av Gnosjö kommun, LSS-boendet Skogsbo, den 4 mars 2020

Vid inspektionen kom det fram att en tidigare brukare på LSS-boendet Skogsbo varit inlåst under större delen av dygnet. Han gavs bara möjlighet att lämna boendet i sällskap med personalen för bl.a. kortare promenader och bilutflykter. JO ifrågasätter inte att inlåsningen har skett i all välmening och med omsorg om brukaren. Det står dock klart att han rent faktiskt (de facto) varit frihets­berövad. JO konstaterar att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade inte ger utrymme för en sådan åtgärd. Verksamheten har bedrivits under dessa former sedan 2013, och det innebär att brukaren har varit frihetsberövad utan lagstöd under flera år. Gnosjö kommun får allvarlig kritik av JO för att detta har kunnat ske.