Opcat-inspektion av Kriminalvården, anstalten Kumla, den 25 och 26 april 2019

Anstalten Kumla har 420 ordinarie platser i säkerhetsklass 1, varav 60 platser på riksmottagningen. Intagna som dömts till fängelse i lägst fyra år placeras inledningsvis på riksmottagningen i ca åtta veckor för utredning inför beslut om särskilda villkor. Sedan slutet av 2018 har antalet platser på riksmottagningen nästan fördubblats och mottagningen hade vid inspektionen 111 platser.

 

Vid inspektionens inledning fanns det 97 intagna på riksmottagningen. I 30 av cellerna kan dubbelbeläggning äga rum. Vid inspektionen var 20 celler dubbelbelagda. Placering av intagna sker utan egentlig riskbedömning och principen ”sist in först ut” tillämpas. Förutom att antalet utredare utökats med två stycken har det inte skett någon utökning av riksmottagningens bemanning.