Opcat-inspektion av Migrationsverkets förvarsenhet i Flen den 7–8 mars 2016

I protokollet uttalar JO att Migrationsverket bör tydliggöra förutsättningarna för kroppsvisitation i verkets instruktionsmaterial samt att Migrationsverket omgående bör säkerställa att de förvarstagna får skriftlig information om sina rättigheter. JO avser att fortsatt följa frågor som rör hälso- och sjukvård för förvarstagna.