Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Bergslagen, arresten Arvika, den 6 augusti 2019

I augusti 2019 inspekterades arresterna Arvika, Karlskoga och Kristinehamn. Vid inspektionerna uppmärksammades att arresternas anhållningsceller är utrustade med bl.a. en väggfast pall av en typ som kan användas av intagna för självskadande handlingar. Liknande iakttagelser har även gjorts vid inspektioner av andra arrester. Polismyndigheten har meddelat att den har påbörjat en nationell översyn av hur myndighetens celler är möblerade. JO uttalar att Polismyndigheten har ett omfattande men viktig arbete framför sig.

I de tre inspekterade arresterna sker förmansprövningen huvudsakligen på distans av stationsbefälen i Karlstad och Örebro. I arresterna Arvika och Kristinehamn sker prövningen per telefon. Om en förmansprövning behöver göras på distans bör den, enligt JO, i första hand ske med ljud- och bildöverföring. JO har för avsikt att följa denna fråga under 2020. Vid inspektionerna kom det fram att förmansprövningen ibland även sker lokalt i arresterna i polisområde Värmland och att det inträffat att stationsbefälet i Karlstad – som är ansvarig tjänsteman – inte känt till att det funnits frihetsberövade i arresterna. Det är enligt JO inte godtagbart och JO utgår från att Polismyndigheten skyndsamt vidtar åtgärder för att förhindra att liknande situationer inträffar igen.