Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Bergslagen, arresten Karlskoga, den 7 augusti 2019

I samband med inspektionen av arresten Karlskoga skedde även inspektioner av arresterna Arvika och Kristinehamn. I anslutning till protokollet från inspektionen av arresten Arvika finns uttalanden från JO som även berör arresten Karlskoga (se dnr O 47-2019).