Opcat-inspektion av Statens institutionsstyrelse, LVM-hemmet Renforsen, den 19 och 20 april 2017

I protokollet uttalar JO att hemmet behöver se över hur vård i enskildhet och avskildhet bedrivs.